top of page
מפרט
אישור התקן

מיועד לעומס עד 180 ק"ג


סולם יחיד עם כלוב הגנה והתקנים לקיבוע לקיר.

כלוב ההגנה החל מגובה 2.0 מטר ועד לראש הסולם. 

בראש הסולם "קרניים" לאחיזה בטוחה במעבר מהסולם לגג.


  • פרופיל הקורות הינו פרופיל סגור.

  • שלבים בעומק 32 מ"מ מחורצים למניעת החלקה.

  • הסולם מותאם לגובה הגג.

  • ניתן להזמין את הסולם כשהחלק התחתון הינו שחיל.

  • ניתן להזמין עם עמודי פיברגלס.

  • כולל התקנים לחיבור וקיבוע לקיר כשרגלי הסולם על הקרקע.

  • עומד בתקן הישראלי לסולמות מקובעים 14122.

התקנת הסולם והקיבוע לקיר באחריות המזמין

תנתן הדרכה להתקנה

סולם מקובע לקיר עם כלוב הגנה

משקל

מידה D

מידה C

מידה B

מידה A

שלבים

מק"ט

(m)

(m)

(m)

(kg)

(m)

bottom of page