סולמות חגית תפריט ראשי

פיגומים

2.00X0.70 פיגום נייד תוצרת גרמניה

2.00X0.70 פיגום נייד תוצרת גרמניה

2.00X1.35 פיגום נייד תוצרת גרמניה

2.00X1.35 פיגום נייד תוצרת גרמניה

1.69X0.94 פיגום נייד תוצרת איטליה

1.69X0.94 פיגום נייד תוצרת איטליה

1.80X0.70 פיגום גמל - במת עבודה

1.80X0.70 פיגום גמל - במת עבודה