top of page

מערכת בקרת איכות

חברת סולמות חגית מתגאה בהיותה תעשייה כחול־לבן וחרטה על דגלה את ההקפדה על איכות מוצריה וכפועל יוצא – על נוהלי הייצור.


לסולמות חגית מערכת בקרת איכות מפותחת: מנהל האיכות בחברה הוא רון מוסקוביץ, מהנדס הבטחת איכות, מוסמך (CQE) על ידי האיגוד הישראלי לאיכות.
מערכת בקרת האיכות שלנו מבוקרת על ידי מכון התקנים כחמש פעמים בשנה, כולל מבדק שנתי בהתאם לתקן ISO 9001-2015.
לחברה תעודה על ניהול מערכת האיכות, מספר האישור: 101817 .


בנוסף מתקיימים בכל שנה ארבעה מבדקים של מכון התקנים על עמידה בתנאי התקן.
מערכת בקרת האיכות שלנו זוכה לשבחים ומשמשת דוגמה לשאר ענפי התעשייה, וכל מבדקי האיכות בחברה עוברים ללא כל הערה או ליקוי כלשהם.
לחברה קיימת גם תוכנית מבדקים פנימיים אשר בודקת את כל מחלקות החברה ביחס לעמידה ביעדי האיכות.


כדי להמשיך ולעמוד בסטנדרטים הגבוהים שהצבנו לעצמנו, אנו מקפידים לבחור את ספקי חומרי הגלם הטובים ביותר. כמו כן, כל עובדי החברה עברו השתלמות בנושא דרישות מערכת האיכות ויישומם, וכל מוצרי החברה עוברים בדיקה בטרם המסירה ללקוחות.


ניתן לקבל אישור COC לכל מוצרינו.

bottom of page