סולמות חגית תפריט ראשי
מפרט
אישור התקן

מיועד לעומס עד 300 ק"ג.


סולם מילוט לשעת חרום ועבודות מיוחדות. 

עשוי מחבל סיזל ושלבי עץ בוק עגולים.

כולל וויי תליה בקצה הסולם.

הסולם אינו כלול בהגדרת התקן הישראלי

סולם חבלים

משקל

מידה D

מידה C

מידה B

מידה A

שלבים

מק"ט

(m)

(m)

(m)

(kg)

(m)