top of page
מפרט
אישור התקן

סולם אלומיניום עליה לגלריה  • רוחב חיצוני 55 ס"מ.

  • שלבים מאלומיניום במידה 50X15 ס"מ.

  • ניתן להוסיף וויי השענה.

סולם בהזמנה מיוחדת 

ללא החזרות !

סולם גלריה

משקל

מידה D

מידה C

מידה B

מידה A

שלבים

מק"ט

(m)

(m)

(m)

(kg)

(m)

bottom of page