סולמות חגית תפריט ראשי
מפרט
אישור התקן

מיועד לעומס עד 180 ק"ג


סולם עם פלטפורמה המובל ע"י גלגלים, מותאם לעבודה על איזוטנק.

אפשר להתאים לאיזוטנק הניצב על הריצפה או על משאית.

ניתן להתאים את מימדי המעקה לסוג העבודה המבוצעת.


  • זוג גלגלים להזזה קלה, עומדים בתקן ארופאי EN131-7.

  • עומד בתקן הישראלי לסולמות מטלטלים 1847.

  • עומד בתקן ארופאי לסולמות יבילים (mobile ladders).

סולם איזוטנק - ממותה

משקל

מידה D

מידה C

מידה B

מידה A

שלבים

מק"ט

(m)

(m)

(m)

(kg)

(m)