אביזרים נלווים  

רגליות מונעות החלקה
זוויתן
רגליות בטיחות
"צפרדע"
רגליות לסולמות
רצועת השענה
לעמודים
רצועת חביקה
רגליות למוט הרחבה
מוט הרחבה
ווי השענה
מרובעים
ווי השענה
עגולים
מדבקות
show more

צרו קשר     carmela@sulamot-hagit.co.il    טל'   03-9021482  | 03-9021532 | 03-9021501